پروژه ساخت دستگاه تصفیه آب‌های گل‌آلود (حذف کدورت) دره‌باد شهرستان مرودشت استان فارس با ظرفیت 1300000 لیتر در شبانه روز. نصب شده در کانتینر 12 متری، به سفارش شرکت آب و فاضلاب روستایی استان فارس.