پروژه ساخت دستگاه تصفیه آب‌های گل‌آلود (حذف کدورات) با ظرفیت 1000000 لیتر در شبانه‌روز نصب شده در شهرستان رودهن استان تهران – پاییز 1397