پروژه ساخت دستگاه تصفیه آب‌های گل‌آلود (حذف کدورت) با ظرفیت 1000000 لیتر در شبانه‌روز
نصب شده در شهرستان رودهن استان تهران – پاییز 1397