پروژه ساخت دستگاه تصفیه سیلاب نصب شده در کانکس قابل حمل به همراه دیزل ژنراتور به سفارش ستاد بحران آب و فاضلاب استان تهران با ظرفیت 170000لیتر در شبانه روز.