آدرس: مشهد، جاده قوچان، کیلومتر 12 بزرگراه آسیای پارک علم و فناوری

تلفکس: 05135425313

همراه: 09151253649 و 09151108938

صندوق پستی: 91775179

ارسال پیام به مدیریت