تولیدکننده دستگاه‌ تصفیه سیلاب

تصفیه سیلاب و آب‌های گل‌آلود افق روشن صحرا در سال 1390 پس از سیل پاکستان با درخواست شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی این شرکت وارد حوزه‌ی تصفیه سیلاب گردید و پس از یک سال موفق به ساخت ممبران تصفیه سیلاب برای اولین بار بدون مشابه داخلی و خارجی گردید. دستگاه موردنیاز این سیستم …