پروژه ساخت دستگاه تصفیه آب های گل آلود (حذف کدورت) شهرسالند ، دزفول ، استان خوزستان

#تصفیه سیلاب و آب‌های گل‌آلود (حذف کدورت)

آب شیرین کن

#اب شیرین کن

پروژه ساخت دستگاه تصفیه آب‌های گل‌آلود (حذف کدورت) به سفارش شرکت اب و فاضلاب روستایی استان خوزستان

#تصفیه سیلاب و آب‌های گل‌آلود (حذف کدورت)

پروژه ساخت دستگاه تصفیه آب‌های گل‌آلود (حذف کدورت) دره‌باد شهرستان مرودشت استان فارس

#تصفیه سیلاب و آب‌های گل‌آلود (حذف کدورت)

پروژه ساخت دستگاه تصفیه آب‌های گل‌آلود (حذف کدورت) شهرستان رودهن استان تهران

#تصفیه سیلاب و آب‌های گل‌آلود (حذف کدورت)

پروژه ساخت دستگاه تصفیه آب‌های گل‌آلود (حذف کدورت) به سفارش هلال احمر استان خراسان رضوی

#تصفیه سیلاب و آب‌های گل‌آلود (حذف کدورت)

پروژه ساخت دستگاه تصفیه سیلاب نصب شده در کانکس قابل حمل به همراه دیزل ژنراتور در استان تهران

#تصفیه سیلاب و آب‌های گل‌آلود (حذف کدورت)