تولیدکننده دستگاه آب شیرین‌کن

این شرکت از سال 1385 شروع به تولید دستگاه‌های آب شیرین‌کن در ظرفیت‌های مختلف جهت شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی، مرغداری‌ها، گلخانه‌ها و غیره نمود. هم اکنون این شرکت دستگاه‌های آب شیرین‌کن در ظرفیت‌های مختلف با توجه به سفارش خریدار طبق جدول زیر تولید می‌نماید.

ظرفیت دستگاه‌‌های تولیدی آب شیرین‌کن